Zásady pre používanie sociálnych sietí

V súčasnej dobe je spoločnosť Aidian aktívna na: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook a YouTube. Odkazy na tieto kanály môžete nájsť na adrese aidian.sk alebo na jednotlivých adresách

Spoločnosť Aidian poskytuje prostredníctvom sociálnych sietí iba všeobecné obchodné informácie, základné informácie o produktoch, diagnostike a voľných pracovných miestach. Všetok obsah profilov na sociálnych sieťach je v anglickom jazyku.

Ak sú otázky týkajúce sa podrobnejšieho popisu nášho produktu zaslané prostredníctvom sociálnej siete, vyzývame odosielateľa, aby v prípade, že očakáva odpoveď, odoslal otázku štandardnou cestou tj. na e-mail: product.support@aidian.eu

Tým pracovníkov spoločnosti Aidian zodpovedný za komunikáciu na sociálnych sieťach dúfa, že prispievatelia sa budú riadiť dobrými mravmi a v komentároch dodržiavať zásady slušnosti. Vyhradzujeme si právo na odstránenie nevhodných komentárov v niektorých prípadoch

Odmietnutie zodpovednosti

Aidian nezodpovedá za komentáre vložené externými prispievateľmi na firemné profily spoločnosti, ani za iné akcie, závery alebo škody (priame alebo nepriame) vzniknuté na základe vyššie uvedeného. Profily spoločnosti Aidian môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky. Aidian nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený na týchto stránkach externými stranami.

Celý text o sociálnych sieťach v anglickom jazyku nájdete tu:

www.aidian.eu/privacy/social-media-policy