Infekcie dýchacích ciest

Infekcie dýchacích ciest

Infekcie dýchacích ciest sú jedným z najčastejších dôvodov návštevy lekára. Rýchla diagnostika zaisťuje správnu liečbu, minimálne šírenie infekcie a obmedzuje nadbytočné predpisovanie antibiotík.

Infekcie dýchacích ciest sú jedným z najčastejších dôvodov návštevy lekára1. Vzhľadom na to, že symptómy a prejavy chrípky, COVID-19 a ďalších respiračných infekcií sa do určitej miery prekrývajú, je nevyhnutné správne identifikovať infekciu. Včasná diagnostika zaisťuje správnu liečbu a minimálne šírenie infekcie. Správna diagnóza tiež znižuje nadbytočné predpisovanie antibiotík.

C-reaktívny proteín (CRP)

Presné a rýchle testovanie CRP v mieste starostlivosti o pacienta (POC) pomáha pri klinickej liečbe pacientov s príznakmi infekcie. Meranie CRP zvyšuje diagnostickú istotu, vedie k predpisovaniu vhodných antibiotík a pomáha vylúčiť závažné bakteriálne infekcie2-4.

Viac informácií:

Informácia o C-reaktívnom proteíne (CRP)

CRP a infekcie dolných dýchacích ciest

Baktérie

Baktérie sú mikroskopické jednobunkové organizmy, ktoré môžu žiť vo vnútri tela alebo na jeho povrchu. Rôzne baktérie zohrávajú zásadnú úlohu pre ľudské zdravie - nachádzajú sa na našej pokožke a v našom tele a zohrávajú úlohu napríklad pri trávení potravy. Baktérie však môžu spôsobovať aj infekčné ochorenia.5 Na rozdiel od vírusových infekcií sa niektoré bakteriálne infekcie dajú liečiť antibiotikami6.

Baktérie môžeme rozdeliť na gramnegatívne a grampozitívne. Gramnegatívne baktérie majú extra vonkajšiu membránu, ktorá sťažuje prenikanie antibiotík. Gramnegatívne baktérie sú tiež náchylnejšie na rozvoj antimikrobiálnej rezistencie.5

Baktérie môžu spôsobiť niektoré infekcie dýchacích ciest, vrátane napríklad faryngitídy, zápalu pľúc a akútnej bronchitídy. Rýchle diagnostické testovanie zlepšuje zvládnutie respiračných infekcií a vedie k použitiu vhodných antibiotík. V boji proti antibiotickej rezistencii je dôležité vyhnúť sa nadbytočnému používaniu antibiotík6.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, tiež nazývaný Strep A alebo GAS, je významným pôvodcom faryngitídy. Streptokokovú faryngitídu je často ťažké odlíšiť od vírusovej infekcie7, rýchle testy ponúkajú rýchly a ekonomický spôsob presného určenia infekcie streptokokom A.

Produkt:

Vírusy

Vírusy nie sú bunky a na rozdiel od buniek vírusy nemajú žiadne vlastné metabolické schopnosti8. Aby boli vírusy schopné prežiť a rozmnožovať sa, musia vstúpiť do živej bunky (napríklad ľudskej bunky), ktorá sa nazýva hostiteľ5.

Infekcie spôsobené vírusmi nie je možné liečiť antibiotikami. Na niektoré vírusové infekcie sú k dispozícii antivirotiká, ale antibiotiká na vírusy neúčinkujú6,9. Užívanie antibiotík, v prípade keď nie sú potrebné, neponúka žiadnu pomoc. Naopak, zbytočné používanie antibiotík môže spôsobiť škodlivé vedľajšie účinky a prispieva k zvýšeniu antibiotickej rezistencie5,6.

Vírusy môžu spôsobiť niekoľko infekcií dýchacích ciest, vrátane chrípky, COVID-19 a infekcie RSV. Správna diagnóza vírusovej infekcie znižuje nadbytočné používanie antibiotík.


Literatúra

  1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.
  2. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  3. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  4. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
  5. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
  6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
  7. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
  8. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. Brock Biology of Microorganisms (10th Edition). Pearson Education Inc, 2003.
  9. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Viruses or Bacteria; What’s got you sick? https://www.cdc.gov/antibiotic-use/pdfs/VirusOrBacteria-Original-P.pdf Accessed: 13 December 2023