QuikRead

Systém QuikRead® je kompaktný, prenosný a jednoducho použiteľný POCT systém, ktorý prináša laboratórium na vaše pracovisko. QuikRead je diagnostický prístroj na stanovenie viacerých analytov a používa sa v sektore zdravotnej starostlivosti vo viac ako 40 krajinách sveta. Výsledky sú zreteľne a jasne zobrazené na displeji, čo eliminuje akúkoľvek neistotu vzťahujúcu sa k ich interpretácii.


Systém QuikRead poskytuje rýchle a spoľahlivé výsledky bez omeškania v dôsledku laboratórnej analýzy vzoriek, čím vám pomáha príjimať správne rozhodnutia pri vyšetrovaní pacienta.


Pripojte váš QuikRead k zdravotnickému informačnému systému pre bezpečné nahrávanie a ukladanie dát pre budúce použitie.

Zaujali vás produkty?