QuikRead

Systém QuikRead je kompaktný, prenosný a jednoducho použiteľný POCT
systém, ktorý prináša laboratórium na vaše pracovisko. QuikRead je
diagnostický prístroj na stanovenie viacerých analytov a používa sa v
sektore zdravotnej starostlivosti vo viac ako 40 krajinách sveta.
Výsledky sú zreteľne a jasne zobrazené na displeji, čo eliminuje
akúkoľvek neistotu vzťahujúcu sa k ich interpretácii.


Systém QuikRead poskytuje rýchle a spoľahlivé výsledky bez omeškania v
dôsledku laboratórnej analýzy vzoriek, čím vám pomáha príjimať správne
rozhodnutia pri vyšetrovaní pacienta.


Pripojte váš QuikRead k zdravotnickému informačnému systému pre bezpečné nahrávanie a ukladanie dát pre budúce použitie.

Zaujali vás produkty?

Zaujali vás produkty?