Aidian Academy

Aidian Academy

Online školenie je k dispozícii, kedykoľvek je potrebné. Kurzy sú interaktívne a obsahujú mnoho spôsobov, ktoré napomáhajú procesu učenia a po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát.

Aidian Academy je webová platforma pre vzdelávanie. Školenia sú k dispozícii, kedykoľvek je potrebné. Aidian Academy je ľahko prístupná pomocou hesla a študenti sa v systéme navzájom nevidia (v súlade s GDPR). Kurzy v e-learningovej platforme Aidian Academy sú interaktívne a obsahujú mnoho spôsobov, ktoré napomáhajú procesu učenia. Kurz obsahuje skúšku, ktorá preverí kompetencie študenta a úspešné absolvovanie kurzu je ukončené získaním certifikátu.

Aidian Academy