Brand image

Mikrobiológia

Ponúkame spoľahlivé a ľahko použiteľné jednoduché testy na detekciu infekčných ochorení ako sú infekcie močových ciest. Na zabezpečenie vysokej kvality priemyselnej výroby zahŕňa naše portfólio testov na monitorovanie hygieny aj nákladovo efektívne testy pre sledovanie mikrobiálnej kontaminácie v rôznych priemyselných odvetviach.