Udržateľnosť

Udržateľnosť

Sme odhodlaní pracovať zodpovedným a udržateľným spôsobom. Pri všetkých činnostiach je pre spoločnosť Aidian hlavným cieľom bezpečnosť pacientov. Zameriavame sa predovšetkým na udržateľnosť v oblasti životného prostredia, zdravia a sociálnej oblasti a sme odhodlaní sa v týchto oblastiach neustále zlepšovať.

Udržateľnosť v spoločnosti Aidian

Aidian sa zaviazal pracovať zodpovedným a udržateľným spôsobom a zlepšovať etické pracovné postupy. Zodpovednosť, etické a zákonné obchodné činnosti sú pre Aidian zásadné vo všetkých situáciách. Naše postupy sa riadia Etickým kódexom a Firemnými nariadeniami spoločnosti Aidian, naši zamestnanci dodržiavajú vysoké etické štandardy a obchodné postupy. Navyše sa činnosti a pracovné postupy spoločnosti Aidian riadia viacerými povinnými pokynmi a špecificky definovanými firemnými zásadami.

Chceme rásť a rozvíjať našu obchodnú činnosť dlhodobo, zodpovedne a udržateľne. Pri všetkých činnostiach je pre spoločnosť Aidian hlavným cieľom bezpečnosť pacientov. Ponúkame produkty, ktoré podporujú efektívnu a plynulú zdravotnú starostlivosť. Prostredníctvom našich produktov sa podieľame na boji proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), jednej z najväčších celosvetových hrozieb pre zdravie.

Zameriavame sa predovšetkým na tieto tri oblasti udržateľnosti: životné prostredie, zdravie a sociálna oblasť. Sme odhodlaní sa v týchto oblastiach neustále zlepšovať a snažíme sa dosiahnuť vysoké ciele, ktoré sme si stanovili.

Naše záväzky voči vonkajším iniciatívam

United Nations' Global Compact

Sme hrdým členom UN Global Compact, najväčšej svetovej iniciatívy podnikovej udržateľnosti. UN Global Compact podporuje spoločnosti v zodpovednom podnikaní tým, že zladí svoje aktivity a stratégie so všeobecne uznávanými zásadami v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Pozrite sa na náš Sustainability Report 2023.

Responsible Care®

Sme členom medzinárodného programu udržateľnosti Responsible Care. Responsible Care je dobrovoľnou iniciatívou celosvetového chemického priemyslu, ktorej cieľom je sústavné zlepšovanie a dokonalosť v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia. Fínska federácia chemického priemyslu koordinuje implementáciu programu Responsible Care vo Fínsku.