CRP a infekcie dolných dýchacích ciest

CRP a infekcie dolných dýchacích ciest

Testovanie CRP pomáha rozhodnúť o predpisovaní antibiotík a liečbe infekcií dolných dýchacích ciest

CRP pomáha pri počiatočnej diagnostike, liečbe a sledovaní infekcií dolných dýchacích ciest (LRTI), vrátane komunitne prenosnej pneumónie, akútnej bronchitídy a náhleho zhoršenia chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Stanovenie CRP pri prvej návšteve spolu s klinickým posúdením pacientov, pomáha rozlíšiť bakteriálne a vírusové infekcie a rozhodnúť, či sú antibiotiká potrebné, alebo nie. Správne a racionálne používanie antibiotík je kľúčové pre spomalenie rozvoja antimikrobiálnej rezistencie (AMR). Antibiotiká by preto mali byť predpisované iba pacientom, ktorí majú z liečby prospech.

Európske klinické odporúčania radia konvenčné testovanie alebo point of care testovanie CRP spolu s klinickým hodnotením ako pomoc pri diagnostike a predpisovaní antibiotík u LRTI v primárnej starostlivosti.1-3

Odporúčané cut-off hodnoty CRP pri diagnostike LRTI u dospelých1-3

Hodnota CRP a prítomnosť bakteriálnej infekcieOdporúčanie pre antibiotiká

<20 mg/l

Bakteriálna infekcia nepravdepodobná
Antibiotiká sa neodporúčajú
20-100 mg/l
Bakteriálna infekcia je možná
Zvážte neskoršie predpísanie antibiotík, ktoré sa nasadia, pri zhoršení príznakov
>100 mg/l
Bakteriálna infekcia veľmi pravdepodobná
Antibiotiká sa odporúčajú


Švédske odporúčania pre LRTI radia podobné cut-off hodnoty CRP ako pomôcku pre predpisovanie antibiotík a navrhujú pravdepodobnú diagnózu pneumónie, ak príznaky infekcie trvajú týždeň a CRP je >50 mg/l4.

Cut-off hodnoty CRP sú užitočným pomocníkom pri predpisovaní antibiotík, ale vždy by mali byť interpretované v kontexte klinického obrazu pacienta. Najmä u vysoko rizikových pacientov môžu byť antibiotiká vyžadované, napriek tomu že hladiny CRP nie sú významne zvýšené. CRP by malo byť merané 1-2 dni po počiatočnom výskyte infekcie, aby vyjadrovalo skutočnú závažnosť ochorenia.

Hodnoty CRP sú užitočné pri sledovaní priebehu ochorenia a odpovede na liečbu

Postupné meranie CRP je vhodné pre hodnotenie priebehu infekcie a účinnosti antibiotickej liečby5. CRP má polčas rozpadu 19 h a pri reakcii na antibiotickú liečbu jeho hladina klesá. Klinické odporúčania ERS a ESCMIC odporúčajú vyšetrenie CRP u hospitalizovaných pacientov s pneumóniou pri prijatí 1. deň a 3. alebo 4. deň1. Ak hladiny CRP nevykazujú pokles po niekoľkých dňoch antibiotickej liečby, môže to naznačovať neúčinnosť liečby. Hladiny CRP, najmä 4. deň, majú vysokú negatívnu prognostickú hodnotu pre komplikácie pneumónie6.

Literatúra

  1. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. NICE guideline – Cough (acute): antimicrobial prescribing, 2019.
  4. Andre M, Hedin K, Mölstad S. Nedre luftvägsinfektioner i primärvården. Rekommendationer för handläggning läkemedelsverkets expertgrupp. Lakartidningen 2009; 106: 1660-1663.
  5. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  6. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.