Šírenie baktérií rezistentných na antibiotiká

Ako sa antimikrobiálna rezistencia šíri?

Antibiotiká sú dôležité lieky používané na zničenie baktérií, ktoré spôsobujú infekcie u ľudí a zvierat. Baktérie si však môžu vyvinúť mechanizmy, aby sa vyhli účinku antibiotík a stali sa rezistentnými voči jednému alebo viacerým liekom. Infekcie rezistentné na antibiotiká sa liečia ťažko, pretože lieky určené na ich potlačenie sa stávajú neúčinnými. Baktérie rezistentné na antibiotiká sa môžu šíriť niekoľkými spôsobmi medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím.1,2

Nemocnice a primárna starostlivosť

U pacientov, ktorí dostávajú antibiotiká v rámci primárnej starostlivosti alebo v nemocnici, sa môžu v črevách vyvinúť baktérie rezistentné na lieky. V nemocniciach sa môžu rezistentné baktérie šíriť aj na ostatných pacientov a personál aj z povrchov alebo nečistých rúk. Pacienti, ktorí sú nositeľmi baktérií rezistentných na antibiotiká, ich môžu preniesť na iných ľudí a zvieratá.

Poľnohospodárstvo

Ak sú antibiotiká podávané hospodárskym zvieratám, môžu sa v ich črevách vyvinúť baktérie odolné voči antibiotikám. Rezistentné baktérie sa môžu dostať do prírody, keď sa výkaly používajú ako hnojivo na plodiny alebo prostredníctvom odpadových vôd. Ak ľudia alebo zvieratá zjedia potraviny kontaminované baktériami rezistentnými na antibiotiká, môžu tieto baktérie spôsobiť infekciu a ďalej sa šíriť na ďalších ľudí a zvieratá.

Životné prostredie

Antibiotiká, ktoré sa dostávajú do životného prostredia prostredníctvom odpadových vôd, spôsobujú v prírode rozvoj baktérií rezistentných na antibiotiká. Baktérie sa môžu zo životného prostredia preniesť na ľudí aj zvieratá.

Testovanie CRP prístrojom QuikRead go zabraňuje šíreniu antimikrobiálnej rezistencie

Aby sa zabránilo šíreniu antimikrobiálnej rezistencie, antibiotiká by mali byť predpisované iba v nevyhnutných prípadoch a iba pacientom, ktorí majú z liečby prospech. Testovanie pomocou QuikRead go CRP pomáha obmedziť zbytočné predpisovanie antibiotík pri infekciách dýchacích ciest.

Literatúra

  1. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Antibiotic resistance: How does antibiotic resistance spread, 2014. www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antibiotic-resistance-how-does-antibiotic-resistance-spread
  2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Where Antibiotic resistance spreads, 2020. www.cdc.gov/drugresistance/about/where-resistance-spreads.html