Brand image

POCT

Diagnostické testy POCT (point-of-care testy) sú ľahko použiteľné a výsledky sú pre zdravotníckych odborníkov rýchlo dostupné. Naše riešenie POCT podporuje stanovenie diagnózy na podklade medicíny založenej na dôkazoch a nastavenie správnej liečby pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti, najmä starostlivosti primárnej.