Brand image

Monitorovanie hygieny

Vysoká úroveň hygieny je dôležitá v rôznych prostrediach, napríklad v potravinárskych výrobných zariadeniach, nemocniciach a továrňach. Testy pre monitorovanie hygieny umožňujú spoločnostiam aj inštitúciám detegovať proteínové zvyšky alebo mikrobiálnej kontaminácie. Riadna kontrola hygieny zabraňuje šíreniu infekcií a predchádza prerušeniu výroby z dôvodu mikrobiálnej kontaminácie.