Firemná kultúra

Firemná kultúra

Základným kameňom našej kultúry je pozitívna tímová práca, otvorená atmosféra a vzájomná dôvera. Naša stratégia aj kultúra smerujú k „jednotnej spoločnosti Aidian“. Sme hrdí na našu spoločnosť a na naše fínske korene. Chceme byť najlepší vo svojom odbore. Naša práca nás baví.

Naša firemná kultúra

Základným kameňom našej kultúry je pozitívna tímová práca, otvorená atmosféra a vzájomná dôvera. Spoločne pracujeme na zmysluplnom cieli zlepšiť zdravie a pohodu ľudí na celom svete aj pre budúce generácie.

Podstatou našej práce sú hodnoty, ktoré spájajú všetkých zamestnancov. Naša stratégia aj kultúra smerujú k „jednotnej spoločnosti Aidian“. Každý zamestnanec spoločnosti Aidian má rovnaké možnosti uspieť a rozvíjať sa vo svojej vlastnej práci.

Jednou z našich hodnôt je vzájomná dôvera a rešpekt, preto chceme konať tak, aby sme si navzájom dôverovali a uznávali svoju prácu. To vytvára základ pre spoluprácu a umožňuje nám vyvíjať nové inovácie. Kladieme maximálny dôraz na kvalitu, ktorá je základom našej práce.

Vážime si otvorenú kultúru, kde sa cení každý názor. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie, s cieľom poskytnúť kvalitné znalosti pre správne rozhodnutia v správnom čase. To platí tak pre riešenia, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, ako aj pre náš vlastný spôsob práce. Podporujeme nové nápady na zlepšenie našich procesov – nápad mesiaca je pravidelne odmeňovaný.

Sme hrdí na našu spoločnosť a na naše fínske korene. Chceme byť najlepší vo svojom odbore. Naša práca nás baví.

Naši zamestnanci popísali našu firemnú kultúru takto:

My

 • práca nás baví
 • sme hrdí na našu spoločnosť
 • pracujeme v priateľskej a pozitívnej atmosfére, okorenenej kvapkou dobrého zmyslu pre humor
 • oceňujeme prístup zameraný na vlastnú potrebu a na riešenia
 • oceňujeme otvorenú kultúru, odlišné názory a plochú organizáciu
 • usilujeme sa o nájdenie najlepších ľudí, ktorí zodpovedajú našej kultúre

Svoju kultúru vytvárame každý deň svojimi vlastnými činmi a tým, ako spolupracujeme. Spoločne môžeme dosiahnuť čokoľvek!

Hodnoty

 • Zameranie na klienta
 • Vzájomná dôvera a rešpekt
 • Kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť
 • Inovácia
 • Výsledky