Aidian na Slovensku

Aidian, organizačná zložka so sídlom v Prahe, bola založená v r. 1992 ako obchodné zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku a v roku 2008 sa stala pobočkou i pre Poľsko a Maďarsko. Naším hlavným cieľom je usilovať sa o zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Na začiatku boli našimi hlavnými zákazníkmi klinické laboratóriá. V roku 2000 bol na trh uvedený systém QuikRead a stále väčší podiel začali získavať zákazníci z primárnej starostlivosti. Od tej doby sa prístroj QuikRead stal neoddeliteľnou súčasťou vybavenia mnohých ordinácií, klinických laboratórií a oddelení nemocníc.

Ďalšou dôležitou skupinou produktov sú testy na monitorovanie hygieny.

Aidian, organizačná zložka je súčasťou fínskej spoločnosti Aidian.