Zdravie

Zdravie

Pri všetkých činnostiach je pre spoločnosť Aidian hlavným cieľom bezpečnosť pacientov, preto pracujeme na zaistení bezpečnosti našich produktov po celú dobu ich životnosti. Prostredníctvom našich produktov podporujeme efektívnu a plynulú zdravotnú starostlivosť a zúčastňujeme sa boja proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), jednej z najväčších celosvetových hrozieb pre zdravie.

Aidian poskytuje inteligentné zdravotné riešenia v oblati point of care

Aidian Sustainability Health

Bezpečnosť pacienta a zodpovednosť za produkt

Naším poslaním je celosvetovo podporovať zdravie pomocou účinnej a plynulej zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť pacientov je jadrom našej zodpovednosti a hlavnou hodnotou vo všetkých procesoch spoločnosti Aidian. Pracujeme na zaistení bezpečnosti našich produktov po celú dobu ich životnosti. Naše produkty sú vyrábané pomocou kvalifikovaného výrobného zariadenia, v kontrolovanom výrobnom prostredí, s použitím overených metód výroby a kontroly kvality, aby sa zabezpečilo, že každá šarža spĺňa vopred stanovené špecifikácie kvality.

Vo všetkom čo robíme sa riadime právnymi a regulačnými požiadavkami zdravotníckych úradov. Navyše sa tiež riadime spoločne dohodnutými kódexmi harmonizovaných postupov uplatňovaných naším priemyslom na medzinárodnej úrovni. Aidian sa riadi požiadavkami, ktoré sa týkajú produktov, ako je smernica EÚ ohľadom IVD diagnostiky, ďalej zodpovedajú požiadavkám amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a ďalších národných regulačných orgánov a normy ISO 13485. Aidian tiež v súčasnej dobe zavádza nové požiadavky IVD Regulation.

Aidian pomáha v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

Antimikrobiálna rezistencia je celosvetový zdravotný problém

Antibiotiká sú život zachraňujúce lieky a najdôležitejšie lieky na liečbu bakteriálnych infekcií. Žiaľ, nadmerné a nesprávne používanie antibiotík spôsobilo rozvoj baktérií rezistentných voči antibiotikám. V dôsledku toho sa antibiotiká stávajú neúčinnými a vyliečenie predtým liečiteľných infekcií je ťažké. Antimikrobiálna rezistencia (AMR) bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená za jednu z 10 najväčších súčasných celosvetových hrozieb pre zdravie.

Antibiotiká možno použiť iba na liečbu bakteriálnych infekcií. Väčšina antibiotík používaných v zdravotníctve je predpisovaná v primárnej starostlivosti, pričom najčastejším dôvodom návštevy zdravotníckeho zariadenia sú respiračné infekcie. Avšak približne 90 % respiračných infekcií je vírusového pôvodu alebo samovoľne odznejú a antibiotiká na ich vyliečenie nie sú potrebné. Správne užívanie antibiotík je v boji proti AMR kľúčové. Testy QuikRead go CRP a Strep A od Aidian pomáhajú zdravotníkom určiť, či sú antibiotiká potrebné.