Všeobecne

Všeobecne

Aidian Academy je webová platforma pre vzdelávanie. Školenia sú k dispozícii, kedykoľvek je potrebné. Aidian Academy je ľahko prístupná pomocou hesla a študenti sa v systéme navzájom nevidia (v súlade s GDPR). Kurzy v e-learningovej platforme Aidian Academy sú interaktívne a obsahujú mnoho spôsobov, ktoré napomáhajú procesu učenia. Kurz obsahuje skúšku, ktorá preverí kompetencie študenta a úspešné absolvovanie kurzu je ukončené získaním certifikátu.

Aidian Academy prináša:

Flexibilitu do každodennej práce

  • Online prístup 24/7 pomocou hesla
  • Jednoduchá organizácia a dokumentácia školení
  • Školenia nových zamestnancov kedykoľvek
  • Absolvovanie kurzu vlastným tempom buď naraz, alebo po menších častiach
  • Spravovanie svojej vlastnej skupiny študentov pomocou samostatnej roly koordinátora

Kompetentný personál – kľuč k úspešnému testovaniu

  • Obsah kurzu zodpovedá požiadavkám normy ISO 22870:2016 na kvalitu a spôsobilosť pre testovanie point of care (POCT).
  • Školenie od výrobcu testu upozorňuje na všetky zásadné kroky pri vykonaní testu
  • Obsah školenia je ucelený
  • Aidian Academy umožňuje kedykoľvek opakovane prečítať všetky informácie