Často kladené otázky

Ako môžem obnoviť svoje heslo?

Nestraťte heslo admina, ktoré získate po zmene východiskového hesla. Ak je toto heslo stratené, prístup k dátam v Aidian Connect na prístroji už nie je možné obnoviť a aplikáciu je nutné preinštalovať.

Admin používateľ môže zmeniť heslo lokálneho používateľa pod záložkou "User list" v sekcii "Settings". Požívatelia môžu tiež meniť ich vlastné heslá v rovnakom menu. Aidian Connect vyžaduje heslo s minimálnym počtom rôznych typov znakov, avšak aby bolo šifrovanie aplikácie účinné, používatelia by vždy mali venovať pozornosť voľbe hesla, ktoré sa nedá ľahko uhádnuť.

Kde môžem získať aplikáciu?

Ak bola aplikácia Aidian Connect nainštalovaná z obchodov Google Play alebo App Store, prejdite na stránku aplikácie Aidian Connect vo Vašom obchode s aplikáciami, a aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.

Ak ste nainštalovali Aidian Connect z Android súboru .apk, poskytovanéhoVaším distribútorom, požiadajte distribútora o novú aktualizovanú verziu súboru .apk a nainštalujte ju do Vášho mobilného zariadenia. Otvorte súbor .apk vo Vašom mobilnom zariadení a postupujte podľa inštrukcií k aktualizácii Aidian Connect.

Ako sa môžem prihlásiť do aplikácie?

Pri prvom spustení aplikácie Aidian Connect budete presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku.

 • Pre prvé prihlásenie použite predvolené používateľské meno "admin" s heslom "aidianconnectset".
 • Pri prvom prihlásení ako admin používateľ budete požiadaný o zadanie názvu zdravotníckeho zariadenia, poskytnutie zoznamu lekárov, a voľbu UI jazyka. Prosím majte na pamäti, že meno zdravotníckeho zariadenia je možné zvoliť iba raz.
 • Po prihlásení budete vyzvaný k zmene východiskového hesla admina - vďaka tomu zvýšite bezpečnosť.
 • Nestraťte heslo admina, ktoré získate po zmene východiskového hesla. Prístup k dátam v Aidian Connect v zariadení už nemôže byť obnovený a aplikáciu je nutné preinštalovať.
 • Aby ste mohli pokračovať v používaní aplikácie, budete po prihlásení ako admin používateľ vyzvaný na odsúhlasenie dokumentov Licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom (EULA) a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Privacy Statement).

Ako pripojiť aplikáciu k prístroju?

 • Vaše mobilné zariadenie s aplikáciou Aidian Connect musí byť pripojené k rovnakej sieti alebo Wi-Fi ako Váš prístroj QuikRead go Instrument.
 • Prejdite do sekcie "Instruments". Ak ste doteraz neprijali dáta zo žiadneho prístroja QuikRead go Instrument, zobrazí sa upozornenie s oznámením, že neboli nájdené žiadne prístroje.
 • Pre pridanie nového QuikRead go Instrument, stlačte ikonu "Connect QuikRead go Instrument", aby ste zobrazili viac informácií o tom, ako prijímať dáta z QuikRead go Instrument.
  • Adresa LIS alebo IP adresa a číslo portu, sa zobrazí v Aidian Connect. Vložte tieto dáta do nastavenia LIS v QuikRead go Instrument.
 • Vyberte typ pripojenia: TCP/IP POCT1-A2 a použite polia IP adresa a TCP port pre informácie z Aidian Connect.
  • Odporúčané nastavenie komunikačného intervalu je 1 minúta.

Môžem pripojiť k aplikácii viac prístrojov?

Aplikácia Aidian Connect je prevádzkovaná na jednej lokálnej sieti, čo používateľom aplikácie poskytuje jediné rozhranie pre prezentáciu dát z 1 alebo viacerých prístrojov (1-10 prístrojov na jedno mobilné zariadenie).

Môžem k prístroju pripojiť niekoľko aplikácií?

Nie, pretože prenos POCT je povolený iba pre jednu IP adresu. Rôzne aplikácie majú rôzne IP adresy, čo v QuikRead go Instrument nie je možné nakonfigurovať.

Je môj inteligentný telefón podporovaný?

Aidian Connect je kompatibilný iba s tabletom a mobilnými zariadeniami s Android verziou 7.0 alebo vyššou, alebo tabletom a mobilnými zariadeniami Apple s iOS verziou 11.0 alebo vyššou. Uistite sa, že máte na Vašom zariadení správnu verziu operačného systému.

Je ľahké nájsť dostupné funkcie?

Prejdite na stránku nastavenia (Settings) z ponuky menu na ľavej strane.

Prečo aplikáciu nemožno spustiť?

Prosím, uistite sa, že máte v telefóne nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. Pre viac informácií skontrolujte návod na použitie (IFU) alebo kontaktujte Vašu IT podporu.

Máte problémy s prihlásením s predvolenými prihlasovacími údajmi?

Skontrolujte, či sú prihlasovacie meno (admin) a heslo (aidianconnectset) zadané správne.

Koho kontaktovať ohľadom problémov s aplikáciou?

Podporu Aidian App Support (app.support@aidian.eu).

Poskytujete trvalú podporu, údržbu, a aktualizácie?

Akákoľvek chyba v aplikácii môže byť nahlásená na podporu Aidian App Support (app.support@aidian.eu). Aidian Connect je pravidelne udržiavanou aplikáciou a bezpečnostné opravy sú vykonávané v najkratšom možnom čase. Nezabudnite aktualizovať najnovšiu verziu Aidian Connect. Aplikácia môže byť aktualizovaná prostredníctvom inštalácie aktualizácie z rovnakého obchodu s aplikáciami, z ktorého bola stiahnutá, alebo vyžiadaním nového súboru s aplikáciou od Vášho distribútora Aidian.

Čo robiť, ak nové aktualizácie nefungujú tak, ako by mali?

Prosím, kontaktujte administrátora Aidian Connect alebo podporu Aidian App.

Mám otázku, ktorá tu nie je spomenutá

Kontaktujte podporu Aidian App Support (app.support@aidian.eu).