Aidian Connect

Aidian Connect

Aidian Connect je aplikácia umožňujúca prenos výsledkov z prístroje QuikRead go® Instrument do mobilných telefónov. S Aidian Connect môžete okamžite zdieľať výsledky a tým urýchliť liečbu pacienta, znížiť pracovnú záťaž a jednoduchšie vyvážiť úlohy. Je určená na použitie profesionálnymi zdravotníckymi pracovníkmi.

Aplikácia je dostupná na použitie na podporovaných mobilných zariadeniach Apple iOS a Android.

Aidian Connect je firemná aplikácia pre prístroje QuikRead go® Instrument. Zabezpečená a zašifrovaná aplikácia Aidian Connect umožňuje prístup k dátam iba pre registrovaných používateľov. Kontroly integrity dát a funkcie prihlasovania zaisťujú výsledky, ktorým môžete veriť. Aidian Connect umožňuje bezdrôtovú mobilitu prístrojov QuikRead go a dostupnosť dôveryhodných výsledkov kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné.

Aplikácia Aidian Connect pracuje na mobilných telefónoch a tabletoch Apple a Android iOS verzie 11.0 alebo vyššej, Android verzie 7.0 alebo vyššej.

Mobilné zariadenia s Aidian Connect musia byť pripojené k rovnakej zabezpečenej lokálnej sieti zdravotníckej organizácie ako prístroje QuikRead go.

Mobilné zariadenie s Aidian Connect aplikáciou nie je určené pre trvalý záznam výsledkov pacientov.

S Aidian Connect môžete:

  • Zobraziť a zdieľať výsledky vygenerované prístrojom
  • Pridávať informácie súvisiace so správou výsledkov
  • Vytvárať a exportovať dáta kontroly kvality
  • Tlačiť dáta na Vašej kancelárskej tlačiarni alebo termotlačiarni

Stiahnite si aplikáciu Aidian Connect