Brand image

Molekulárne diagnostické

Molekulárne diagnostické testy sú používané na detekciu špecifických patogénov alebo pre detekciu génov kódujúcich proteíny v bunkách. Naše flexibilné riešenie je určené pre rôzne laboratóriá k rýchlej detekcii patogénov.