Brand image

Hematológia

Hematológia sa zaoberá krvou, štúdiom orgánov, v ktorých sa krv tvorí a chorobami súvisiacimi s krvou. Naše špičkové stolové hematologické analyzátory sú založené na mikrofluidnej technike, ktorá umožňuje znížiť spotrebu činidiel a objem vzorky. Tieto analyzátory malých rozmerov môžu byť používané ako v primárnej starostlivosti, tak na akútnych príjmoch, v ordináciách lekárov alebo na detských oddeleniach.