Molekulárna diagnostika

Molekulárna diagnostika na SARS-CoV-2

Molekulárny test na koronavírus deteguje vírusovú nukleovú kyselinu, tzn. že identifikuje určité, pre vírus špecifické gény, ktoré dokazujú, že vírus je prítomný vo vzorke. Molekulárny test sa najčastejšie vykonáva zo vzorky odobratej z nosohltana pomocou ohybného odberového tampónu. Vírus je prítomný na slizniciach najmä v skorých štádiách ochorenia. Pozitívny výsledok molekulárneho testu je veľmi spoľahlivým ukazovateľom infekcie. Avšak, negatívny výsledok úplne nevylučuje koronavírusové ochorenie

Produkty