Diagnostika


Laboratórne testovanie COVID-19

Koronavírus možno testovať preukázaním jeho prítomnosti v nosohltanovej sliznici alebo stanovením protilátok proti koronavírusu v tele. Pri výbere testu a najmä pri interpretácii jeho výsledku je potrebné starostlivo zvážiť výhody a obmedzenia jednotlivých metód. U symptomatických pacientov je prvou voľbou molekulárny test na koronavírus zo vzorky z nosohltana. Avšak, negatívny výsledok molekulárneho testu na COVID-19 nevylučuje úplne koronavírusovú infekciu. Testy na protilátky zo vzorky krvi pomáhajú pri diagnostike hlavne v prípadoch u pacientov s dlhodobými respiračnými ťažkosťami. Pozitívny výsledok testu na protilátky proti koronavírusu môže byť potvrdený pomocou doplňujúcej metódy, ktorá zvýši spoľahlivosť výsledku. Avšak, imunitu voči koronavírusu alebo jej trvanie však nemožno priamo vyhodnotiť na základe testu na protilátky.

Click here to open
Click here to open

Informácie o ďalších markeroch nájdete tu.


Testovanie protilátok

Čo sú to protilátky?

Keď cudzí mikrób, ako je vírus alebo baktéria napadne telo, začína obranná reakcia. Mikrób je označovaný ako antigén. Počas obrany organizmu začnú biele krvinky produkovať protilátky, ktoré označia cudzorodú látku, a tiež významne aktivujú celý obranný systém, čo má za následok zničenie vírusu. Ak sa rovnaký vírus pokúsi znovu vstúpiť do organizmu, je už v pamäti obranných buniek a obranná reakcia prebieha rýchlejšie. Pokiaľ je v krvnom riečisku dostatočné množstvo protilátok, hovoríme o imunite. V tomto prípade začína obranná reakcia rýchlo a vírus nemôže znova infikovať danú osobu.

Čo vám povie test na protilátky?

Môže trvať niekoľko týždňov, kým sa vytvorí detekovateľná hladina protilátok v krvi. Pri koronavírusovom ochorení bolo pozorované, že protilátky sa začínajú tvoriť už niekoľko dní po nástupe príznakov. Zdá sa však, že existujú značné individuálne rozdiely. Okrem toho by ste nemali vykonávať test na protilátky, kým neuplynulo najmenej 10 dní od nástupu príznakov. Aj napriek koronavírusovému ochoreniu môže byť test protilátok negatívny, ak je vykonaný príliš skoro a množstvo protilátok sa zatiaľ dostatočne nezvýšilo. V aktívnej a infekčnej fáze ochorenia je najlepšie detegovať vírus v nosohltane pomocou molekulárneho testu na prítomnosť vírusového antigénu. Ak príznaky pretrvávajú, detekcia vírusu z nosohltana môže byť nespoľahlivá, ale protilátky môžu poskytnúť dôkaz o chorobe. Po prekonaní mikrobiálnej infekcie je pravdepodobné, že protilátky zostanú mesiace, možno i roky, ale u tohto nového koronavírusového ochorenia táto informácia nie je doteraz známa.

Ako a kedy sa vykonáva test na protilátky?

Test na protilátky obsahuje protilátky IgM alebo IgG proti koronavírusu COVID-19. Vzorka krvi pre rýchly test na protilátky sa odoberá z prsta a celý test trvá približne 15 minút. Pre laboratórny test, ktorým sa potvrdzujú protilátky, sa používa žilová krv a celý test môže trvať niekoľko hodín až dní. Pre laboratórny test, ktorým sa potvrdzujú protilátky, sa používa žilová krv a celý test môže trvať niekoľko hodín až dní. Test na protilátky je odporúčaný, aby bol súčasťou lekárskeho vyšetrenia, ako podpora diagnózy pri dlhodobých infekciách a pri podozrení na koronavírusovú infekciu dýchacích ciest, u ktorej od nástupu príznakov uplynulo najmenej 10 dní. Pozitívny výsledok testu na protilátky u pacienta s respiračnými príznakmi by mal byť vždy potvrdený aj zo vzorky z nosohltana, aby bola vylúčená koronavírusová infekcia v infekčnom štádiu. U asymptomatického pacienta pozitívny výsledok na protilátky zo vzorky odobratej z prsta môže byť potvrdený laboratórnym testom zo vzorky odobratej zo žilovej krvi.


Molekulárna diagnostika

Molekulárny test na koronavírus

Molekulárny test na koronavírus deteguje vírusovú nukleovú kyselinu, tzn. že identifikuje určité, pre vírus špecifické gény, ktoré dokazujú, že vírus je prítomný vo vzorke. Molekulárny test sa najčastejšie vykonáva zo vzorky odobratej z nosohltana pomocou ohybného odberového tampónu. Vírus je prítomný na slizniciach najmä v skorých štádiách ochorenia. Pozitívny výsledok molekulárneho testu je veľmi spoľahlivým ukazovateľom infekcie. Avšak, negatívny výsledok úplne nevylučuje koronavírusové ochorenie, pretože sekrécie vírusov do slizníc sa medzi jednotlivcami líšia a výsledok tiež ovplyvňuje odber vzorky a/alebo vykonanie laboratórnej analýzy. V týchto prípadoch môže testovanie protilátok poskytnúť viac informácií.

Literatúra:


Biomedicínske laboratórne testy

C-reaktívny proteín (CRP) - zápalový marker

Na rozdiel od miernych vírusových respiračných infekcií, kde sa CRP normálne nezvyšuje, sa zdá, že COVID-19 signifikantne zvyšuje hladiny CRP približne na 30-50 mg /l.1-3 Hodnoty CRP dobre korelujú so závažnosťou symptómov u pacientov s COVID-19, a preto je CRP dobrým markerom pri posudzovaní stavu pacienta spolu s ďalšími klinickými nálezmi.4-5

Pre viac informácií, ako ďalšie biomedicínske laboratórne testy podporujú diagnostiku a liečbu COVID-19, navštívte nasledujúcu adresu www.ifcc.org.

Literatúra:
  1. Chen et al. 2020. Lancet 2020; 395:P507-513.
  2. Mo et al. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa270.
  3. Gao et al. 2020 doi: 10.1002/jmv.25770.
  4. Wang et al. doi: 10.1093/cid/ciaa272.
  5. Deng et al. 2020. doi: 10.1097/CM9.0000000000000824